Brandskåp – Regler & Information

Brandskåp är mycket praktiska och populära skåp som används lika flitigt i industrier och företag som i det egna hemmet. Eftersom brandskåp kommer med olika märkningar och i olika storlek kan du tryggt och säkert förvara allt från dokument till brandfarliga vätskor och andra föremål som du vill skydda. När du ska köpa ett brandskåp finns det några saker som är extra viktiga att ha i åtanke. Du behöver se till att ditt skåp följer de lagar och regler som gäller, något du kan läsa mer om hos oss.

Välj alltid ett brandsäkert skåp

För att ditt skåp ska vara brandsäkert gäller det att du väljer ett skåp som är specifikt framtaget för ändamålet. Det innebär att du ska välja ett skåp som faktiskt är brandtestat. Se till att du dubbelkollar detta innan du gör ett köp och att du kontrollerar att skåpet uppfyller EN-standard. Standarden är densamma som gäller i hela Europa och heter egentligen EN-standard 14470-1. Den här standarden kan sedan delas upp i flera mindre klasser.

Bild från jiwa.se

Olika klasser

Enligt EN-standard 14470-1 måste alla brandskåp märkas med en klass. Klassen är mycket viktig för dig som ska köpa skåpet, eftersom det ger en tydlig beskrivning av hur länge skåpet kan stå emot värmen från branden. Klasserna benämns 15, 30, 60 och 90. Enkelt förklarat kan man säga att detta motsvarar antalet minuter som skåpet står emot elden. Observera att inga skåp med en brandklass 15 är godkända i Sverige.

När det kommer till olika regler för brandskåp och brandfarliga varor så har Arbetsmiljöverket satt ihop en guide med temat Regler för hantering av brandfarliga och explosiva varor. Där läser du mer om:

Koppling till ventilation och fläkt

Det är inte ovanligt att ett brandsäkert skåp behöver anslutas till fungerande ventilation och fläkt. Innan du investerar i ett brandsäkert skåp behöver du således fundera på hur planlösningen och förutsättningarna ser ut i den lokal som skåpet ska stå. Ibland kan du behöva installera fläktar som eliminerar farliga ångor, men i de flesta fall räcker det att ansluta till den vanliga ventilationen.

Ansöka om tillstånd

Ska du förvara brandfarliga kemikalier på din arbetsplats kan du behöva ansöka om ett tillstånd. Tillståndet ansöker du om hur MSB, som säkerställer att du följer de regler och lagar som har satts upp för trygg och säker förvaring. Skulle det vara så att ditt företag får tillstånd behöver ni också utse en person som agerar som föreståndare. Hos Arbetsmiljöverket läser du mer om vad som gäller.

Lås och säkerhet

Ett brandskåp har inga krav på låssystem eller att de på annat sätt ska kunna förhindra att obehöriga tar sig in. Dock kan det vara bra att ändå välja ett brandskåp med en sådan lösning. Att kunna låsa skåpet är extra viktigt om du förvarar kemikalier som är farliga och som kan ge ifrån sig farliga ångor eller frätskador. Idag finns det brandskåp med färdiga lås, men det finns också brandskåp med beslag där du kan fästa ett eget lås av egen låsklass.

P-märkning av brandskåp

Utöver EN-standarden behöver du även ha koll på den P-märkning som brandskåpen har. En P-märkning innebär inte bara att du köper ett skåp som håller bra kvalitet, utan att du även väljer ett skåp som är godkänt, kontrollerat, prövat och testat av Svensk Provnings- och forskningsinstitutet. En P-märkning är inte något som alla skåp har per automatik och därför är det något som du bör vara noggrann med att kontrollera innan du väljer. Märkningen säkerställer ett mycket tryggare skåp med bättre motståndskraft mot brand och eldsvåda.

Samförvaring

Vill du förvara olika brandfarliga ämnen är det viktigt att du följer lagar och regler. Du får t.ex. inte förvara brandfarliga gaser, t.ex. sprayburkar, tillsammans med vätskor som är brandfarliga. Vill du förvara brandfarliga gas, t.ex. aerosoler eller gasol, så bör dessa förvaras i ett separat gasolskåp utomhus. Skåpet ska även kunna låsas och ha en mycket god ventilation. Det finns många regler om samförvaring i hemmet, läs mer i artikeln Förvaring av brandfarliga produkter hos Krisinformation.se.

Fler skåp