Gasolskåp – Regler & Information

Att förvara gas och gasol innebär oftast stora risker, men genom att förvara rätt kan du minska riskerna och känna dig tryggare i din verkstad eller på din arbetsplats. En av de främsta riskerna med att förvara gasol är att behållaren kan börja läcka, vilket i sin tur leder till att den kan antändas. Börjar en gasolflaska brinna är risken för en explosion mycket stor. Det finns många företag som säljer dessa skåp, men vi rekommenderar att du vänder dig till ett företag som varit med i branschen länge.

Här läser du mer om vad du bör tänka på inför ett köp och vilka märkningar och regler som är viktiga att ha koll på.

Välj rätt gasolskåp

Gasol bör alltid förvaras på ett tryggt och säkert sätt och med hjälp av ett gasolskåp eller gasskåp. Vilken förvaringslösning du bör välja beror dock på vad det är för typ av verksamhet du har, samt vilken arbetsmiljö du vistas i och vad gasen har för egenskaper. Även säkerhetsavstånd, utrymningsmöjligheter och brandavskiljning har stor betydelse. Överlag är det bästa att välja ett utrymme som är väl ventilerat och där det finns krav på en brandteknisk avskiljning med ett brandmotstånd på EI60 eller EI30.

Bild från jiwa.se

Regler för inom- och utomhusskåp

Regler och lagar kan inte bara skilja sig beroende på vad det är för gasol och vilken mängd som ska förvaras. En annan faktor som påverkar reglerna är om du ska förvara gasolen inomhus eller i ett gasolskåp utomhus. Gasskåp som förvaras utomhus ska vara låsbara och med fördel förvaras i en inhägnad eller låst grind. Skåpet ska även vara anpassat för utomhusmiljö och ha ventil och slangar.

Märkning & varningsskyltar

Ska du förvara gas och gasflaskor i ett skåp är det viktigt att du använder dig av rätt varningsskyltar. Varningsskyltarna är en stor och viktig del av den fulla säkerheten för räddningstjänst, din personal och andra eventuella obehöriga. Det är MSB och Arbetsmiljöverket som har arbetat fram föreskrifterna. Till att börja med ska du sätta upp en anpassad varningsskylt, t.ex. "Gas" eller "Brandfarlig vara". Du ska också sätta upp skyltar som förbjuder öppen eld och rökning. Läs mer på sidan Varnings- och förbudsskyltar hos MSB.

Ansök om tillstånd för gasskåp

Bara för att du investerar i ett bra gasskåp innebär det inte att du har gjort allt som krävs för att uppfylla kraven för förvaring av gas. Om du ska förvara eller hantera brandfarliga eller explosiva varor måste du först se till att ansöka om ett tillstånd. Tillståndet krävs dock endast om du ska förvara större mängder med farlig gas. Ska du däremot använda, sälja farliga gas för handel eller förvara explosiva varor måste du först pröva detta i den kommun du tillhör eller har din verksamhet. Läs mer hos MSB och deras guide Tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.

Vikten av god ventilation

Något som är mycket viktigt att ha i åtanke är gasskåpets ventilation. Detta är inte bara viktigt ur en brandskyddssynpunkt, utan gäller även när du ska säkerställa en god och bra arbetsmiljö på arbetsplatsen. Skulle det vara så att det finns en ökad risk för läckage är det viktigt att skåpet placeras på en plats där brandfarliga gaser kan ventileras, utan att antändning kan förekomma. Förvaras gasskåpet inomhus och det finns en ökad risk för medelstora till stora läckage ska ventilationen ske genom ytterväggen på byggnaden. Det går även bra att använda en mekanisk ventilation, men då är det viktigt att komplettera med en fläkt som är EX-klassad.

Samförvara gas

Planerar du att samförvara gas är det extra viktigt att du tar stor hänsyn till de regler och lagar som finns gällande samföring av just aerosoler, brandfarliga vätskor och brandfarlig gas. Skulle det vara så att det uppstår en brand i vätskan eller i behållare med gas finns det stor sannolikhet att detta leder till en explosion. I vissa fall kan det dock gå bra att samförvara olika brandfarliga vätskor, men endast under vissa förhållanden. Det gäller t.ex. om du har förpackningar som är fabriksförslutna och som förvaras i ett utrymme som är brandteknisk avskilt.

Fler skåp