Säkerhetssystem för företag

Om man har eller vill investera i en industrihall är det viktigt med säkerheten, eftersom ni antingen kommer att förvara mycket värdefulla maskiner, apparater eller produkter där. Här har vi listat vad som kan vara bra att investera i om man har köpt eller byggt en ny industri, oavsett dess storlek, om man vill ha en säker arbetsplats.

Passersystem – Företag

Ett passersystem är ett tekniskt låssystem som avgör vem eller vilka som får tillgång till olika utrymmen och lokaler, främst genom taggar och koder (men det finns även lösningar med nycklar). Ett passersystem kan i många fall interagera med porttelefoner, speedgates och besökshanteringssystem. Många säkerhetsföretag erbjuder dessutom också digitala lösningar med bland annat digitala lås, mobil styrning av dörrar även kallat dörrautomatik, intelligenta nyckelskåp och digitala nycklar.

Fördelar med passersystem

Här har vi listat fördelarna med att investera i ett passersystem, när vi hänvisar till passersystem syftar vi på de som använder sig av taggar, kort eller koder. Nycklar är inte inräknat här även om det ofta också finns som ett alternativ om man är intresserad av det.

 • Tidsbegränsat tillträde
 • Geografiskt begränsat tillträde
 • Översyn över passeringar
 • Enkelt att förhindra tillträde
 • Inga låsbyten behövs

Tänk på detta när du väljer passersystem

Innan du väljer ett passersystem finns det en del faktorer som kan vara bra att tänka igenom och ha vetskap om, vilka vi har listat här. Gå igenom varje punkt och skriv ner vad ni värdesätter, önskar och undrar över så att ni kan vara förberedda inför en konsultation.

 • Vilken funktion ska det fylla? / Vilket problem ska lösas?
 • Vilka funktioner värderar ni högst?
 • Tänk på IT-säkerheten – se till att leverantören har koll på detta
 • Ha en plan för administrationen
 • Möjligheten att integrera med andra system
 • Tänk långsiktigt – kommer denna lösning fungera i framtiden
 • Beräkna vad ni har för budget – hur många passager finns

Inbrottslarm till företag

Att investera i ett inbrottslarm ökar säkerheten för anställda men också för att säkerställa att dyra maskiner och produkter inte stjäls. Det finns både tysta och tjutande larm, men oavsett så är det primära syftet att upptäcka och förmedla att ett inbrott har skett. Glöm inte: Ett bra säkerhetsföretag arbetar inte med färdiga paketlösningar, men kommer tillsammans med dig komma fram till en lösning som passar för er situation.

Fördelar med att investera i inbrottslarm

Det kan verka självklart vilka fördelarna med ett inbrottslarm är, och många antar att det är att upptäcka inbrott. Men det är inte den primära funktionen med ett inbrottslarm, utan snarare att minska risken för att det ska ske i förstahand. Därför har vi listat fördelarna med inbrottslarm här:

 • Minskar risken för att ett inbrott sker – avskräckande effekt
 • Lägre försäkringspremie
 • Ökad trygg- och säkerhet för anställda
 • Väktare/poliser kopplas in
 • Bevismaterial och möjligt signalement

Tänk på detta när du väljer larm

Om du är intresserad av att investera i ett inbrottslarm kan det vara bra att vara väl förberedd. Här har vi listat vad du borde tänka på och undersöka innan du kontaktar en leverantör.

 • Vilka säkerhetskrav som finns? – Kolla med försäkringsbolag
 • Vilka behov har du? ¬– Finns det stora tillgångar/känslig information?
 • Vilka användarupplevelser vill du ha? – Vill du kunna se om det är larmat?
 • Är larmet kopplat till en larmcentral?

Vill du ha fler och mer ingående tips kan du läsa mer hos Industritorget!

Kameraövervakning – Företag

Många väljer också att investera i larm med kameraövervakning, för att på så sätt öka säkerhetsnivån och upptäcka brister i systemet. Oavsett om du har en stor eller liten lokal att övervaka, säkerställ att du hittar en skräddarsydd lösning för dig! Tänk på hur många kameror som kommer behöva installeras, vilket kamerasystem och nätverk som skulle passa för er.

Det har visat sig att kameraövervakning kan ha en avskräckande effekt, och den möjligheten är ju inget man vill gå miste om. Läs mer om var kameraövervakning har som bäst effekt hos Hem och Hyra.

Fördelarna med kameraövervakning

Fördelarna med kameraövervakning är många, inte bara att man ser vem eller vilka som har begått inbrott utan det är även en avskräckande faktor och ökar säkerheten. Här har vi listat fördelarna med kameraövervakning.

 • Ökar säkerheten
 • Förhindrar stölder och vandalism
 • Fungerar som avskräckande medel
 • Visar anställa och kunder att man bryr sig
 • Genererar bevismaterial

Tänk på detta när du väljer kameraövervakning

Innan man väljer att investera i ett kameraövervakningssystem, som kan vara kostsamt, kan det vara bra att kartlägga vilka behov som ska täckas. Det kan exempelvis vara bra att fråga sig själv varför man vill investera i ett kamerasystem, för att kunna hitta ett passande system.

 • Funder över syftet – Är det för att förebygga? Avslöja eller utreda brott?
 • Vill du kameror som kan filma i både ljus och mörker?
 • Vilken upplösning vill ni ha? – Hög upplösning är minst 720p
 • Se om ni behöver ansöka om tillstånd – i enlighet med kameraövervakningslagen.