Omrörare

Omrörare är en maskin som används för omblandning eller för att undvika sedimentering av vätska. Det finns inga begränsningar för vilka vätskor det kan röra sig om, men i regel rör det sig om vätskor/lösningar i industriella sammanhang. Ett annat namn för omrörare är "agitators".

Vad är en omrörare?

En omrörare är en slags maskin som används för att blanda eller röra om en substans eller en lösning. Olika typer av omrörare kan användas beroende på ämnets viskositet och vilket slutresultat man önskar. Exempel på omrörare inkluderar tryckluftsdrivna-, mekaniska- och elektriska omrörare.

Omrörarna används inom olika branscher och applikationer, exempelvis på laboratorium, kemiska industrier och inom livsmedelsproduktion. Tapflo har ett brett sortiment av olika omrörare så där kan du få du en bra överblick över vilka olika modeller det finns på marknaden. Söker du en omrörare för exempelvis kemikalier, färg- och limblandningar eller livsmedel är chansen stor att du hittar vad du söker hos dem.

Bild från tapflo.se

Två olika sorters omrörare

Det finns många olika sorters omrörare och nu ska vi lyfta fram två varianter. En omrörare till fat är en bra lösning för de flesta industrier, men framförallt för företag som ska röra en mindre mängd vätska med låg- eller mellanviskositet. Det kan exempelvis röra sig om lim- och flockningsmedel samt olika sorters kemikalier och färg.

En annan typ är omrörare till IBC. Det handlar helt enkelt om omrörare för IBC-tankar. Om det inte ringer en klocka så är IBC-tankar en stor plastbehållare som är skyddad av en stålbur runt om. Den brukar vara placerad på en pall och har en öppning ovanpå för påfyllning eller omrörning.

Vad används omrörarna till?

En omrörare används för att blanda olika substanser och vätskor samt för att undvika sedimentering. Det kan vara användbart i olika branscher, exempelvis inom kemisk industri där det krävs en korrekt och exakt bearbetning av ingredienser för att uppnå önskad produktkvalitet. En omrörare kan också användas inom livsmedelsindustrin för att blanda ingredienser i en jämn konsistens.

Genom att använda en omrörare kan man också undvika att ingredienserna separerar eller att det bildas klumpar. Dessutom kan en omrörare användas för att förhindra att ingredienser fastnar på botten av en behållare eller kärlet där de bearbetas. Sammanfattningsvis kan man säga att en omrörare är en oumbärlig utrustning för att uppnå en jämn och korrekt blandning av ingredienser i olika branscher.

Välj rätt återförsäljare

Många gånger är det värt att ta kontakt med en återförsäljare som varit med på marknaden länge. Deras medarbetare har sett olika lösningar komma och gå genom åren. De vet vad som är kvalitet och vad som är trender just nu. Det gäller inte minst branschen för omrörare och andra liknande maskiner. Numera är det enkelt att kolla upp företag i förväg, exempelvis via Trust Pilot som samlar massvis med kundomdömen. Ha dock i åtanke att det inte är lika vanligt med omdömen i vissa branscher. I de fallen är det bra om du hör runt lite bland bekanta/kollegor inom området för att skapa en helhetsbild över företaget och dess rykte.