Pallstaplare

På denna sida kan du läsa mer om pallstaplare; vad de används till och vad som kan lyftas med dem. Det finns staplare som antingen kan vara elektriska eller manuella för att exempelvis underlätta på ett lager. Elektriska och manuella staplare har olika fördelar och vinster i användningen. När du använder staplare är det viktigt att tänka på säkerheten och du kan även läsa mer på denna sida om säkerhetsföreskrifterna.

Pallstaplare användning

En pallstaplare kan användas för att effektivt lyfta och transportera varor och material inom industri, lager, butik, verkstad och andra områden. Pallstaplare kallas också för åkstaplare och ger säkra lyft även vid höga vikter. Med manuella och elektriska pallstaplare ökar produktiviteten där de elektriska modellerna är en större investering men minskar på tidsåtgången vid hantering och underhåll. En staplare förflyttar lasten säkert och snabbt vilket ger hög kapacitet och volym i arbetet.

Bild fran pk-produkter.se

Olika typer av staplare

Det finns flera olika varianter av staplare som passar för olika ändamål. På PK Produkter kan du köpa pallstaplare, elektrisk och manuell. Staplare kommer i olika modeller som ska klara olika vikter och komma åt runt hörn olika typer av pallar. Nedan listar några olika varianter du kan välja mellan.

Staplare elektrisk

Elektriska staplare har en stark konstruktion och är godkända av ISO. De kan lyfta upp till 2 000 kg vikt och nå flera meter upp, vilket underlättar stort i arbetet om du smidigt behöver komma åt hyllor högt upp i en lokal.

  • Elektriska staplare skonar medarbetarnas armar och rygg från belastning vid arbete genom att de inte behöver tänka på lyftteknik.
  • Att köpa in elektriska staplare är en investering som sparar tid och skapar en hälsosam och bra arbetsmiljö.
  • Elektrisk staplare är ergonomiska och användarvänliga.

Manuell staplare

En manuell staplare har ett förstärkt chassi som kan ta tunga laster. Det används för att stapla upp pallar, som lyftarbetsbord eller gaffelvagn. Lyften sker genom att handtaget pumpas.

  • En manuell staplare är inte en lika dyr investering som en elektrisk.
  • Den behöver inte laddas med el och är därför inte lika dyr i drift.
  • En manuell staplare minskar risken för ryggskador och olyckor vid manuell pallhantering.

Att tänka på vid användning med staplare

Att hantera en staplare kan kräva sin förkunskap för att hantera redskapet. Beroende på vilken typ du använder behöver du tänka på din och lastens säkerhet.

Ledstaplare kräver truckkörkort

För att använda ledstaplare krävs truckkort A. Arbetsmiljöverket menar att truckar endast får användas av personer med dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper och har bevis för detta med truckkörkort. Ditt truckkörkort är giltigt tillsvidare och ska du köra ledstaplare i andra länder behöver du ta kontakt med respektive land för att få svar på om det är giltigt där med. Läs mer hos TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Skyddskläder

Som skyddsutrustning kan det vara bra att ha handskar på händerna som skyddar mot skärsår, kemikalier och andra faror.

Säkerhet för andra personer på platsen

Staplare bör främst användas på lager för att underlätta avlastning och lastning av gods på pall. Säkerställ att inga andra personer går eller står under gafflarna när de är lyfta.

Användning av skyddskor

Använd alltid skyddsskor och kontrollera staplaren i förväg. Endast behörig personal bör utföra reparationer och underhåll.

Framförallt använder man en ledstaplare i industrilokaler. Något annat som är viktigt att ha i en sådan lokal är säkerhetssystem. Läs mer om varför du bör skaffa säkerhetssystem för företag.